Northern Beauty

Fra 01.08.2014 til 24.08.2014

Samisk senter for samtidskunst arrangerer i samarbeid med Kemi Art Museum et internasjonalt samarbeidsprosjekt: Northern Beauty , Barents Visual Arts i 1970 og 1980.

|||Mer om utstillingen