Verdt å vite om bedriftshelsetjenester

bedriftshelsetjenester

Bedriftshelsetjenester er for mange et abstrakt ord. Noe en kanskje ser på en brosjyre eller hører om på jobb i et eller annet møte. Det er en del av arbeidslivet som en nok ikke er i daglig kontakt med.

Bedriftshelsetjenester har allikevel ofte en veldig viktig rolle på mange arbeidsplasser, enten man legger merke til dem eller ikke.

Feilaktige antagelser

For de som allerede har dannet seg et bilde av hva bedriftshelsetjenester er for noe, eller betyr for den enkeltes jobb, så er mange av dem svært feilaktige. Noen misforståelser som går igjen, er blant annet:

Bedriftshelsetjenester er som en legepraksis på arbeidsplassene og tar seg av den fysiske helsen til de som arbeider der. De har ansvar for arbeidsmiljøet i store og små bedrifter. Alle har rett til å gå til bedriftshelsetjenester. At bedriftshelsetjenester erstatter fastlegen.Har alle krav på bedriftshelsetjenester?

Svaret er faktisk …

Les hele innlegget