Mange har sterke meninger om at nettløsninger ødelegger for at de skal fortsette å ha tilgang på fysiske butikker eller apoteker, men realiteten er at mangfoldet velger hva som er den ønskede løsningen for de fleste. Selv om noen mener at det er en skam at bysentrum og kjøpesentre har flere og flere tomme lokaler og det er vanskeligere og vanskeligere å drive en fysisk butikk, så kan ikke det endre det faktum at de fleste butikker og tjenester er i ferd med å bli nettbaserte eller at man benytter seg av så mye tjenester på nett som man har mulighet til innenfor bransjer hvor det ikke er mulig å flytte alt på nett. Det er mye penger å spare på å drive nettbaserte løsninger som f.eks et apotek på nett, og dette gjør at det er vanskelig for fysiske løsninger å konkurrere med de nettbaserte løsningene. På grunn av dette blir flere og flere tjenester flyttet til internett.

Etter hvert som en ny generasjon har etablert seg som forbrukere, så begynner disse å benytte seg av løsninger de har vokst opp med. De har handlet på nett siden de fikk lov av sine foreldre til å gjøre det, og for mange var dette enklere enn å finne ut hvilken fysiske butikk som tilbyr det de trenger. Denne generasjonen handler tilnærmet alt de ønsker på nett, men kan fortsatt også finne på å benytte seg av en fysisk butikk hvis noe er på salg eller hvis de ikke kan vente til nettleveransen kommer i posten. Generasjonen før dem begynte gradvis å benytte nettbutikker etter hvert som dette ble en mulighet, men mange var skeptiske og mange andre var skremt av at de måtte benytte en datamaskin for å handle. I denne generasjonen var bruk av nettbaserte løsninger avhengig av hvilket forhold man hadde til datamaskiner mens løsningene ble tilgjengelige. Noen benyttet PC og nett på jobb, og da var veien kort til å benytte nett for å handle, mens andre ikke hadde noe naturlig forhold til datamaskiner og derfor ikke ønsket å gjøre noe annet enn å handle i fysiske butikker. De eldste har hatt lite forhold til datamaskiner og det er derfor kun et fåtall blant de eldste som handler på nett. Det er likevel mange fordeler med apotek på nett og nettbutikker.

Preferanser i forhold til bruk av apotek på nett

Nettapotek

Bruken har endret seg dramatisk etter hvert som mobile løsninger for nettjenester er blitt praktisk. Da behøver man ikke lære seg en datamaskin og bruk av denne, men kan i stedet forholde seg til en telefon eller et nettbrett som har andre nytteområder hvor man kan lære seg det man ønsker. Mange har lært seg nok til å benytte telefonen eller nettbrettet til å handle i nettbutikker og for å benytte seg av andre tjenester på nett. I dag ønsker de fleste heller å løse en oppgave raskt på telefonen i stedet for å dra til en butikk og bruke mye tid for å finne det man ønsker. Man bestiller et produkt raskt på telefonen, eller utfører en banktjeneste raskt på telefonen. Da trenger man ikke tenke på det mer, og utfordringen er løst slik at man kan benytte tiden til noe annet. Dette gjør også at man er mer mobil og ikke er bundet til å være på samme sted som butikken man skal besøke eller apoteket man ønsker å benytte seg av. Mobilitet er en av fordelene med apotek på nett eller nettbutikker.

Åpningstider er et problem for mange

Når man kan benytte seg av apotek på nett, så gjør det at man ikke behøver å forholde seg til åpningstider, men kan bestille det man ønsker når man trenger det for levering rett hjem.