Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) smitter sykdommen covid-19 primært gjennom kontakt- eller dråpesmitte. Dette skjer når viruset SARS-CoV-2 som finnes i luftveiene til en smittet person overføres videre til en annen person.

FHI anbefaler derfor at en innfører ekstra gode hygienerutiner, da dette kan bidra til å begrense smittespredning i samfunnet.

Koronavirus og munnbind

Foruten tiltak som hyppig håndvask, engangshansker og sosial distansering, anbefales det å ha god hostehygiene. Men hva med munnbind? I store deler av verden ser vi at befolkningen flittig tar i bruk munnbind, støvmasker og åndedrettsvern.

Her i Norge er dette foreløpig ikke noe som anbefales av myndighetene – i hvert fall ikke for privatpersoner. Hva er grunnen til at helsemyndighetene i Norge ikke anbefaler munnbind?

Bygget på faglige råd

FHI oppdaterer sine faglige råd fortløpende når det kommer til smittevern under koronaepidemien. Det forskes foreløpig intenst på hvilken effekt forskjellige smitteforebyggende tiltak har, og FHI baserer rådene sine på den faglige kunnskapen som finnes til enhver tid.

munnbind-bruk

Dette er også tilfelle når det kommer til råd om munnbind-bruk. Ifølge FHI er det viktig å skille mellom kirurgiske eller medisinske munnbind, og de munnbindene som kan kategoriseres som ikke-medisinske – som for eksempel papirmunnbind eller hjemmelagde munnbind av tøy.

De medisinske munnbindene er ment å brukes av ansatte i helsetjenesten, og FHI anbefaler at privatpersoner ikke går til anskaffelse av disse. Dette fordi helsepersonell trenger de medisinske munnbindene som er tilgjengelige, noe som særlig gjelder åndedrettsvern, samt munnbind av typen klasse II og IIR.

FHI vil heller ikke anbefale å bruke ikke-medisinske munnbind, da disse naturligvis har ukjent grad av beskyttelse. Munnbind som lages av tøy eller papir vil sannsynligvis ha lav beskyttelsesgrad. Det er ingen lovverk som regulerer standarden på hjemmelagde munnbind, noe som gjør det vanskelig å kartlegge effekten de har.

Den presymptomatiske fasen

Personer som smittes av koronaviruset kan være smittsomme én til to dager før de første symptomene dukker opp. Dette kalles den «presymptomatiske fasen». Det antas likevel at personer som er smittet av SARS-CoV-2 er mest smittsomme etter at symptomene har startet.

koronaviruset og munnbind

Helsemyndighetene vurderer hvorvidt bruk av munnbind kan være nyttig i den presymptomatiske fasen, slik at faren for smitte fra symptomfrie personer reduseres.

Myndighetene påpeker at bruk av munnbind er veldokumentert dersom de brukes korrekt. Det er likevel stor usikkerhet når det kommer til effekten ikke-medisinske munnbind har, da disse varierer både når det gjelder form, størrelse og materiale.

I samfunn der det er en markant forekomst av covid-19 – noe som sannsynligvis også innebærer mange asymptomatiske eller presymptomatiske individer – vil bruk av munnbind sannsynligvis kunne forhindre smittespredning, ifølge FHI.

Fordelene veies opp mot ulempene

Ifølge FHI vil et tiltaks smitteforebyggende effekt alltid veies opp mot eventuelle kostnader og ulemper tiltaket måtte ha. Basert på dagens smittesituasjon mener FHI at det ikke finnes noe faglig grunnlag for anbefaling av allmenn bruk av munnbind.

Så lenge antall smittede er på vei ned, vil også antallet asymptomatiske og presymptomatiske individer være nokså lavt. FHI informerer likevel om at rådene kan endres hvis smittesituasjonen forandrer seg.

Helsemyndighetenes råd til deg som benytter munnbind

munnbind

  • Munnbind kan ikke erstatte øvrige smitteforebyggende anbefalinger, som sosial distansering, god hostehygiene, håndhygiene og det å være hjemme ved symptomer.
  • Unngå å kjøpe munnbind som benyttes på sykehus og andre helseinstitusjoner.
  • Pass på at munnbindet er i tett kontakt med huden langs kantene.
  • Kast munnbind etter bruk, og vær obs på dets levetid.
  • Unngå å berøre ansiktet ved bruk av munnbind. Husk at munnbind kan være ukomfortable å ha på seg over lang tid.
  • Ikke ta på munnbindets fremside for deretter å berøre øyne eller slimhinner.
  • Brukte munnbind kastes i restavfallsdunken.
  • Husk å vaske hendene nøye etter bruk av munnbind.