Arbeidet til en psykolog

Psykolog som arbeider

Som utdannet psykolog har man studert hvordan mennesker tenker, hvordan hjernen funker, ulike følelser og hvorfor vi mennesker handler slik vi gjør i ulike situasjoner. I tillegg til dette går også store deler av arbeidet til en psykolog ut på å se sammenhengen mellom disse faktorene.

Det er gjennom å se de større sammenhengene og forstå hvordan tanker og følelser henger sammen med handling og symptomer, at mange klarer å finne en løsning på mange livsproblemer og psykiske lidelser.

En psykolog kan også gjennomføre undersøkelser og tester eller andre typer behandling. Hvilken behandlingsmetode som blir brukt vil avhenge av problemet til klienten, samt både klient og psykologens egne preferanser.

Klinisk psykologi

En klinisk psykolog har høy utdanning innenfor et spesialisert felt som tar for seg psykologisk behandling av ulike sykdommer og lidelser, slike lidelser kan være både mentale, følelsesmessige og atferds-relaterte. Det som skiller en …

Les hele innlegget