De fleste som ikke jobber innen produksjonsindustrien har ikke inngående kunnskap om effektivisering av produksjon og pakking. Med det finnes flere løsninger for å automatisere og effektivisere produksjons- og pakkeprosesser. Mange bedrifter starter ofte med prosesser som er lite automatiserte da de ønsker å se hvordan markedet mottar produktet deres først. Men derfra varierer det veldig hvor raskt man bygger ut automatisering og hvor mye. Det finnes flere nivåer av automatisering, og hvilket nivå hver bedrift velger er nesten uten unntak på grunn av kostnader. Man må vurdere hvor mye man kan investere for å levere i henhold til markedets etterspørsel.

ITO Gruppen hjelper bedrifter både med å effektivisere produksjon og pakking. I produksjon kan man for eksempel effektivisere ved at man bygger transportbånd som sorterer produkter, og innenfor pakking kan man effektivisere på plassering i emballasje, pakking av emballasje, sikring av emballasje og pakking av ferdigpakkede produkter på pall. Man kan enten effektivisere enkeltdeler av denne prosessen, eller ITO kan designe en komplett løsning som foretar hele pakkingen for deg. Du må avgjøre om du ønsker en prosess som er helautomatisert, eller om du kun ønsker å halvautomatisere prosessen slik at medarbeidere kan utføre en mer effektiv jobb.

Robotteknologi

Robotteknologi kan benyttes i mange ledd i denne prosessen, og ITO tilbyr også løsninger for å benytte robotarm i pakkeprosessen. Med løsninger som benytter robotarmer kan man selv velge hva man ønsker å automatisere, men det er mulig å automatisere hele prosessen. Man kan lage meget fleksible løsninger med denne typen teknologi, og ved å helautomatisere kan man forutsi med ganske stor nøyaktighet hvor mange produkter man kan få gjennom produksjonen og pakkingen per dag eller per time, og dermed også vite hva man kan levere.

Men robotteknologien er også noe begrenset på tempo, da den er avhengig av å utføre posisjonering for å gjennomføre de prosessene den blir satt til. Med pakking, finnes det derfor enda mer effektive løsninger i forhold til spesifikke typer pakking. ITO Gruppen kan også levere pakkemaskiner for netthandel som er spesialdesignet til å pakke en spesifikk type produkter. Og på grunn av at pakkingen da blir meget forutsigbar, så kan man benytte seg av flere nivåer for å øke affektiviteten i pakkingen. For eksempel kan man lage pakkemaskiner for plater som flytter flere plater i posisjon samtidig, og dermed kan pakke flere ganger så raskt i forhold til om man kun flyttet en og en plate.

Automatiseringsnivå

Hvordan vet du hvilket automatiseringsnivå du trenger? Automatiseringsnivået bestemmes av hva du ønsker å oppnå i forhold til effektiviseringen, og blir selvfølgelig også alltid en vurdering i forhold til hva du ønsker, eller kan, investere. Du kan velge å kjøpe en halvautomatisk pakkemaskin som gjør at dine ansatte kan jobbe mer effektivt og dermed pakke flere produkter per dag. For mange bedrifter, kan dette være hva de trenger for å dekke behovet fremover. Men hvis man vet at etterspørselen er økende og at man vil trenge en vesentlig høyere produksjon innen kort tid, så bør man vurdere om det er verdt å investere noe mer da man ellers kan få en høyere utgift igjen om kort tid for å gå videre til helautomatisering.

Dette er vurderinger man må gjøre for å kunne levere produktene i henhold til kunders etterspørsel. Man kan ikke vente for lenge med å ta avgjørelsen for å øke når man ikke klarer å levere i henhold til etterspørselen etter et produkt, da kundene vil finne en måte å løse sin etterspørsel på uansett. Så om man ikke leverer innenfor en akseptabel tid, så kan man risikere å miste muligheten for den mulige omsetningsøkningen. ITO Gruppen kan hjelpe med rådgivning i denne prosessen.