En mulighet man har som personlig trener, er å være trener for privatpersoner. Utfordringene for å være privattrener er annerledes om man tilbyr tjenester på denne måten enn om man er personlig trener på et treningssenter.

Markedsføring som personlig trener

Som personlig trener på et treningssenter er man ansatt og trenger bare å forholde seg til kundene man blir tildelt. Å finne sine kunder er i dette tilfelle ganske enkelt. Treningen er også ofte ganske grunnleggende da det ofte handler om å få folk i gang med treningen og følge dem opp i en periode. Når du er personlig trener i Oslo for private, er ofte valget å være selvstendig næringsdrivende. Det betyr også at man må stå for sin egen markedsføring. Noen personlige trenere for privatpersoner har ofte startet som personlige trenere på treningssentre og kan i noen tilfeller ha fått kontakt med personer som er interessert i privat trener i den sammenhengen.

Da kan man i så fall ha en liten kundemasse å starte med, men så er man avhengige av å markedsføre tjenestene sine. Digital markedsføring er en måte å gjøre dette på. Da kan man benytte alle digital medier man kjenner til å spre budskapet selv eller ved hjelp av et markedsføringsfirma. Etter hvert vil man ha en større kundebase og man kan konsentrere seg mer om treningen. Men man må hele tiden ha en finger i markedsføringen for å fortsette å være synlig for potensielle nye kunder.

Online eller personlig

Det er noen som velger å være personlig trener via online tjenester som Skype eller andre medier av denne typen. Skal man velge online eller personlig trening? Dette kan være en praktisk løsning om man ønsker fleksibilitet. Da kan man holde trenersesjonene når og hvor man ønsker det med en PC og et webkamera. Man kan også med dette ha mulighet for å holde fellessesjoner med webinar verktøy, om man ønsker det.

Et annet alternativ er å utføre denne typen tjenester hjemme hos kunden. Da stiller man på kundens premisser i kundens hjem. Om man er flink med kundekontakt, kan dette være en veldig bra løsning. En annen mulighet er at man i hovedsak er leid inn som trener på et hotell, for eksempel. Da holder man gjerne treningssesjoner for gjester og gjennomfører treningsøkten i hotellets lokaler som kan gjøre at man har noe mer frihet i forbindelse med forberedelser og for å teste ut lokalet og hva slags type trening lokalet egner seg for.

En til en trening

Personlig trening i Oslo

Er man personlig trener for private, er man oftere i en situasjon hvor det kun er du og kunden til stede. Da har man full fokus på kunden og kundens trening under hele sesjonen. Det er jo egentlig ikke så forskjellig fra en situasjon hvor man jobber med enkeltkunder på et treningssenter, men det er færre distraksjoner, på godt og vondt. En til en trening krever noe mer fra deg som trener.

Motivert

Kundene man får som personlig trener for private er ofte motiverte for treningen du tilbyr. Det koster tross alt litt å ha deg der, så da er motivasjonen høy for å få uttelling for treningstimen fra begynnelse til slutt. Kunder er også som oftest motiverte på et treningssenter, men motivasjonen vil være litt mer fokusert når man trener private. Motivasjon er også en viktig del av treningen. Om kunden er motivert, er sjansen også større for at man klarer å nå de målene man setter seg. Umotiverte personer er ganske vanskelige å trene, da de ofte ikke har samme progresjonen og det kan være tyngre å lære dem det de trenger å kunne.

Å være personlig trener for private har noen andre utfordringer enn å være personlig trener på et treningssenter. Men det kan være motiverende å være sin egen arbeidsgiver.