Rus og avhengighet følger ikke bare med bruk av narkotiske stoffer. Lengre behandlinger for sykdommer og skader kan skape problemer for mange med hyppig bruk av forskjellige medisiner. Uten den rette oppfølging kan dette vedvare lenge etter at behandlingen krever det. Alkoholavhengighet har et større omfang enn narkotika. Da dette er et lovlig rusmiddel er det også store mørketall innenfor alkoholmisbruk.

Medisinsk avhengighet

Når man har fått skader eller sykdom som krever medisiner mot smerter, for eksempel, kan man få utfordringer også etter behandlingen. Medisinsk avhengighet er et problem for mange og man har ofte ikke annet valg enn å benytte medisiner med risiko for dette. Store smerter er ikke lett å leve med og smertestillende kan være helt nødvendig. Flere behandlinger av sykdommer innebærer også bruk av medikamenter som er vanedannende. Mange kan også få problemer med reseptfrie medikamenter. Disse er lett tilgjengelige og kan da ofte bli benyttet mer enn det som er anbefalt, som igjen ikke bare kan forårsake avhengighet, men kan også være helseskadelig.

Alkoholproblematikk

Alkoholproblematikk

Alkoholproblematikk er et utbredt problem som rekker lenger enn problemet med narkotiske stoffer. Det er stadig blitt flere situasjoner i vårt daglige liv hvor inntak av alkohol er fristende. Dette blir et større problem for mange enn de selv vil innse. Uten at man tenker over det har man fått en livsstil hvor det ikke er uvanlig å drikke flere enheter alkohol hver dag. Dette er ikke for alle nødvendigvis et avhengighetsproblem, men det setter flere i faresonen for å utvikle større problemer. Ofte kommer man ikke ut av et slikt mønster uten hjelp, gjerne i form av et senter for rusbehandling. På grunn av oppslag i media og fokus rundt narkotika, får vi ofte inntrykk av at narkotika er et større problem enn alkohol. Bildet er ikke nødvendigvis riktig. Men saker som involverer narkotika innebærer ofte mer ekstreme situasjoner som gjør at dette får større inntrykk på oss enn alkoholsaker gjør.

Harde narkotiske stoffer

Bruk av harde narkotiske stoffer som heroin, er ofte veldig problematisk for den avhengige. På grunn av ulovligheten rundt narkotiske stoffer er det mye penger i å få stoffet frem til forbrukeren og man utsettes derfor for press i flere retninger. Blant annet utsettes man for press for å bli en del av nettverket for å klare å betale for sitt eget forbruk. På denne måten trekkes man inn i en spiral som gjør at det ikke bare er rusavhengigheten som forhindrer deg i å slutte, men også et økonomisk og gjerne kriminelt miljø. Det er vanskelig å komme bort fra tunge narkotiske miljøer da man knyttes til det på mange nivåer. Avrusning kan i mange tilfeller ende opp med å bare bli midlertidige løsninger for de som er hardest rammet.

Mildere stoffer

Bruk av mildere stoffer blir av mange bagatellisert og man mener dette er like greit å forholde seg til som alkohol. Men det er mye usikkerhet rundt hvor avhengighetsskapende disse stoffene er. Det man vet er at det er risiko for psykiske reaksjoner knyttet til bruk av denne typen rusmidler. Alle reagerer forskjellig, men noen kan få problemer etter bare noen få gangers bruk. Om ikke stoffene i seg selv kan påvises å være avhengighetsskapende, noe de fleste forskere mener at de er, så er miljøene rundt stoffene oftest forbundet med press til å fortsette. Sosiale miljøer rundt bruk av rusmidler er ofte en like god grunn til å søke hjelp som det at man er blitt fysisk avhengig.

Rusproblem skyldes ikke bare narkotiske stoffer, men også medisiner og alkohol. Hva som defineres som narkotisk stoffer vurderes kontinuerlig. Av og til tas noen stoffer bort fra listen over definerte narkotiske stoffer, og andre ganger kan det som tidligere var medisiner bli definert som narkotiske stoffer.